Ängsgården

Ängsgården som den nya "fattigvårdsinrättningen" kom att heta, stod klar 1915. Det var en stor anläggning för både gamla och fattiga, med ett tiotal byggnader som på den tiden låg ganska isolerad, omgiven av jordbruksmark. Marken som brukades av de intagna var på nästan 12 tunnland. På Ängsgården höll man bl.a. hästar, kor, grisar och höns och var i stort sett självförsörjande vad gäller frukt, grönsaker, kött och fisk. Det fanns flera kända Kristanstadsprofiler som bodde här, t.ex. Jerusalems skomakare och Andreas med medaljerna. 1961 hade Ängsgården tjänat ut och de sista åldringarna flyttar samma år till ett nybyggt ålderdomshem, som det nu kom att heta.

Det nya ålderdomshemmet fick namnet "Allögården" hade byggts vid Kockumsgatan 5 strax intill Östra kasern. Allögården som var två femvåningshus som  som invigdes 1961 och utökades med ytterligare ett femvåningshus som var inflytningsklart 1967.

Under 1940-talet byggdes även flera hus med mindre lägenheter för pensionärer s.k. "Pensionärshem" bl.a. i Parkstaden.