Det första Folkets Hus

från 1890

No_1604

Det första Folkets Hus

interiör från 1890

No_1611

 
 

Lokförare och

Eldare 1903

No_2148

Konduktörer och

Packmästare 1914

No_9058AA