Missionshuset  1914

No_2302

Gatuparti 1910-talet

No_1240

 

Åsums Skola 1907

No_3364

 

Kyrkan  1903

No_2429

 

Kyrkan

No_3086

 

Kyrkan  interiör

No_715

 

Prästgården 1930

No_2994

 

Järnvägsstationen

No_1059j

 

Flygfoto 1940-talet

No_2519

Flygfoto 1960-talet

No_2876

Flygfoto 1940-talet

No_3054

Flygfoto 1940-talet

No_3191

Flygfoto 1950-talet

No_3194

Flygfoto 1962-talet

No_3351