Kristianstads Varmbadhus

Det första varmbadhuset i Kristianstad öppnade på 1830-talet i en envåningsbyggnad vid hörnet Nya Boulevarden/Östra Vallgatan. I samma hus öppnade Guldsmed Olof W Nilsson, tillsammans med sin hustru Anna, guldsmedsaffär 1900. Badhuset var i bruk fram till 1862.  Huset revs först 1993.

Det andra varmbadhuset hade byggts i Tivoliparkens norra del, strax söder om nuvarande Tivolibadet invid Helgeå och öppnade 1862. Huset var ett en och en halvvånigshus i trä och liknade mest en stor villa. Badhuset var i bruk fram till 1893.

Det tredje varmbadhuset byggdes, även det i Tivoliparkens norra del, öster om det gamla och strax intill järnvägen. Detta badhus som var ett betydligt större tvåvåningshus i tegel öppnade 1893 och var i bruk till 1957. Huset revs året efter.

Det fjärde varmbadhuset, kom även det att ligga i tivoliparken. Badhuset byggdes på den igenfyllda gamla båthamnen och öppnade 1957. Badhuset som var dåtidens i Sveriges modernaste, ligger kvar där ännu, men är kraftigt om och tillbyggt och har numera namnet Tivolibadet.

 

 

Det tredje varmbadhuset i Tivoliparkens strax intill järnvägen. Vykort före 1905

 

.

Det fjärde varmbadhuset från 1957