Flygfoto över Barbacka

no_1301

 

Gamla Båthamnen

och Köpmannabolaget

Del av flygfoto

no_1301B

 

Flygfoto över Barbacka

no_1491

 

Del av flygfoto

no_1491B

 

Flygfoto över Barbacka

no_2335

 

Del av flygfoto

no_2335B

 

Köpmannabolaget och

Mårten Perssons Valskvarn

no_9118KK

 

Norra kanalen västerut Före 1905

no_2121

 

Norra kanalen österut  1904

no_2599

 

Köpmannabolaget och

Kvarnen 1943

no_1181

 

Köpmannabolaget och

Kvarnen 1941

no_1391

 

Köpmannabolaget och

Kvarnen 1940-talet

no_1644