Den första brandstationen, som i själva verket var ett "spruthus", en byggnad där man förvarade utrustning för brandsläckning. Spruthuset hade byggts 1847 på de raserade vallarna, mittför kyrkan. Christianstad Hässleholms järnvägen invigdes 1865 och för att ge plats åt stationshuset, revs spruthuset 1863, men återuppfördes samma år, strax intill gasverket mittför tvärkanalen, som för övrigt fylldes igen under åren 1872-74. Tvärkanalen blev en ny boulevard "Nya Boulevarden.

När det nya gasverket 1902 hade byggts på söder, blev dess gamla byggnader en del av brandstationen. Genom åren byggdes brandstationen om och till ett flertal gånger, bl.a. byggdes slangtornet på 1880-talet. Brandbekämpningen bedrevs av frivilliga ända fram till 1908, då Kristianstads yrkesbrandkår bildades. Den första brandchefen var löjtnant Holger Fågelklou.

Brandstationen revs 1979 och en ny, som i dag benämns "Räddningstjänsten" togs i bruk vid Ringvägen, i närheten av motorvägen.