Egnahemsföreningen bildades den 27 oktober 1908 och 1909 började man att bygga. Den förste som satte spaden i jorden, var byggmästare Ola Persson.

Området låg öster om staden och mellan åren 1909-1919 byggde man från Skogsvägen längs med Lyckans vägs östra sida, fram till Bokvägen, mellan Floravägen och Brunnsvägen,  fram till Prästallén och mellan Brunnsvägen och Parkvägen, fram till Bokvägen. Även en del villor byggdes på Yttervägen.

Husen varierade både vad gäller byggnadsstil och storlek, allt ifrån 2 rum och kök i bottenvåningen till 5 rum och kök. På 40-talet byggdes villorna på Lyckans vägs västra sida, samt på Videvägens (Salixvägen) östra sida. Fram till slutet av 1950-talet hade egnahemsområdet vuxit norrut, ända bort till Pilvägen vid Sommarlust. Egnahemsföreningen upplöstes 1960, drygt 50 år efter att den hade bildats.