Om Fjälkestad kan man läsa i Nordisk Familjebok anno 1952 följande.

Fjälkestad socken i Kristianstads län, Villands härad, vid Helge å; 49,95 km2, 1,091 inv. (1951). Tillhör med sin s. del Kristianstadslätten; i n. och n. ö. höja sig skogiga åsar; på gränsen i ö. Råbelövsjön, invid Balsberget, 97m med Balsbergs-grottan. 2,160 har åker. Torsebro Kraftverk om  3.500 hk utnyttjar 11 m fallhöjd i Helgeå och tillhör Sydsvenska Kraft AB. Största delen av socknen lyder under Råbelöv. Fjälkestad har omfattande fruktodling och någon tobaksodling. Övriga egendomar; Odersberga och den föreningen för förädling av fruktträd tillhörande Balsgård. Talrika fornlämningar, i synnerhet gravhögar, enstaka eller i grupper (bl.a. "Rolfs Högar").

Kyrkan av gråsten med brett västtorn är från slutet av 1100-talet. Pastorat i Lunds stift, Villands kontrakt; tillhör storkommunen Nosaby.