Ekström & Son

 

Hjalmar och Karl Ekström var två bröder från som i mitten på 1880-talet beger sig till Kristianstad där de utbildade sig till kopparslagare. Bröderna skiljs åt 1893, då Hjalmar flyttar till Vallkärra norr om Lund, för att där utöva sitt yrke. Hit flyttar även Karl. Hjalmar lämnar Vallkärra 1896 och flytta till Vanneberga. Här grundar han nu Ekströms kopparslageri, efter att han övertagit Oskar Lindströms kopparslageri på samma ort. Här i Vanneberga skulle han vara verksam fram till 1904, då han köper en fastighet på Östra Boulevarden 34. Här bosätter han sig, men kopparslageriverksamheten bedriver han tills vidare på Östra Storgatan 42.  Först 1906 byggs en verkstad på gården, till den fastighet han själv äger. Samtidigt tas brodern Karl in som delägare i företaget.

Hjalmar drar sig 1918 tillbaka från företaget och flyttar senare till Lomma och brorsonen Gunnar träder in i hans ställe. Karl och sonen Gunnar driver nu tillsammans företaget vidare, under namnet K A Ekström & Son, fram till 1920-talets mitt, då verkstaden flyttades till Lastageplatsen, men kontoret stannade kvar på Östra Boulevarden 34.

Hela företaget flyttar på 1940-talet, in i nybyggda industrilokaler vid Industrigatan på Näsby industriområde. Karl avlider 1944 och hans son, Gunnar övertar och driver nu hela företaget själv, fram till 1958, då hans son Lars Ekström övertar företaget, ett företag som skulle finnas kvar i släkten Ekström fram till 1984 då nya ägare tog över.

Ekströms kopparslageri,  som för mer än 100 år sedan började med att tillverka hushållskärl i koppar, är idag, en av världens ledande tillverkare av bl.a. tryckkärl, fortfarande med namnet Ekström & Son.