Gas & Elverket

Gas och Elverket

Den första anläggningen för gastillverkning i Kristianstad, byggdes ungefär där Sommarro ligger i dag, av ingenjören John Nun Milner, mannen som vallade in Nosabysjön. Gasverket togs i drift 1860 och den första gasmästaren var Otto Wilhelm Pettersson. Kristianstadsborna får nu gatubelysning, drygt 100 gaslyktor. Gasbelysningen byggdes successivt ut och 1937 hade antalet ökat till 312 gaslyktor.

Kraven på gasleveranser ökande efterhand. Ett nytt gasverk byggdes, samtidigt som Kristianstads första elverk. Båda byggdes i närheten av varandra på söder och togs i drift 1902. Elverket fick sin el från generatorer som drevs av gas från gasverket, fram till 1907. Där efter levererades elen från Torsebro, där Hemsjö Kraft AB hade byggt ett kraftverk. Som en liten parentes, kan nämnas att Frimurarehotellet hade i den nybyggda östra flygeln, redan två år före Kristianstad, elektrisk belysning från ett eget gasmotordrivet elverk.

Den första elektriska gatubelysningen i Kristianstad sattes upp 1912, på Näsbychaussén och var tolv till antalet. Elektrisk belysning i centrum lät sig vänta. Det skulle dröja ända fram till 1937 innan Västra och Östra Storgatan och delar av Västra och Östra Boulevarderna fick elektrisk gatubelysning.

Under årens lopp blev elektriciteten, en allt för stor konkurrent till gasen. Hela gasverket skrotades 1962. Den sista gaslyktan släkte Karl Österberg den 17 mars 1955 på Sjöcronas gata, som då hette Österlånggatan.