Gunnar Rosendal

(fader Gunnar)

No_696

 

Den Himmelska

Glädjens Kapell

Före invigningen

No_3239

Den Himmelska

Glädjens Kapell

Fönsterdörr mot Väster

No_700

 

Den Himmelska

Glädjens Kapell

No_701

 

F.G. Bibliotek

No_702

 

Ljusets Hall

No_705

 

Porten från

Ljusets Hall

No_703

 

En av Trädgårdarna

No_699

 

Altaret

No_704

 

Gratia Dei

No_697

 

Gratia Dei

No_698