Hälsning Från

Före 1905 

No_2241

 

Hälsning Från

Före 1905 

No_2242

 

Reliefkort från 1900 

No_2487

 

Reliefkort från 1904 

No_2531

 

Reliefkort från 1904 

No_2595

 

Hälsning Från

1910-talet

No_1177

 

Hälsning Från

1910-talet

No_3134