Hotell Sveden

 

Traktören Anders Johnsson köpte av kronan 1855, fastigheten vid Västra Storgatan 44 och öppnade värdshus. Johnsson drev inte enbart värdshus, utan här fanns även rum för resande vilket blev känt som Hotell Sveden, men kallades även Hotell Johnsson. Hotell Sweden lär ha varit ett näringsställe med god mat och billiga priser och bör ha varit Kristianstads första "Hotell med restaurang".

Anders Johnsson dog 1866, men hans hustru Helena fortsatte att driva rörelsen fram till sin död 1902. Samma år köpte Sydsvenska Kreditaktie­bolaget fastigheten, vilken revs 1904. På dess ställe byggdes ett trevåningshus, där banken hade kontor i gatuplanet.