Om Kiaby kan man läsa i Nordisk Familjebok anno 1953 följande.

 

Kiaby socken i Kristianstads län, Villands härad, ö. n. ö. om Kristianstad; 28,21 km2, 854 inv. (1952). Kiaby ligger huvudsakligen på Kristianstadsslätten, 1,266 har åker. Egendom: Bäckaskogs slott. I Kiaby upptäcktes1939 i Barum den hittills enda säkra graven i Norden från mesolitisk tid och 1949 en dubbelgrav från sen-neolitisk tid, innehållande en stockbåt.

Kyrkan av tegel är byggd i senromansk stil med smalare, rakt avslutat kor. Yngre än själva kyrkan är det trappgavelsprydda tornet av gråsten. En bred korsarm tillkom i norr 1700. Flera medeltida inventarier. Ingår i Ivö Kiaby pastorat i Lunds stift, Villands kontrakt; tillhör storkommunen Fjälkinge.