Gatuparti med

Hanners affär och Småskolan 1940-talet

No_JS103

Gärds Köpinge Kvarn

1908-talet

No_3192

 

Gatuparti

1910-talet

No_JS110

 

Gatuparti vid Handlare

Sjölanders affär

1910-talet

No_JS112

 

Motiv från Bron

1940-talet

No_JS119

 

Panorama

Före 1905

No_JS120

 

Panorama 1925

No_3184

 

Bron över ån

1940-talet

No_JS124

 

Åmotiv

1910-talet

No_JS129

 

Församlingshuset

1940-talet

No_JS130

 

Åmotiv

1940-talet

No_JS132

 

Åmotiv

1940-talet

No_JS133

 

Framställning av

gödslingsförsök i foderbetor på

mulljord 1908

No_JS131