Stora Kronohuset också kallat Högvakten, vid Stora Torg uppfördes för att inrymma "Kungliga Hovrätten över Skåne och Blekinge samt Kungliga Wendes Artilleriregemente". I fasadens attika står den latinska devisen "Legibus et armis" - Åt lagar och vapen. Hofrätten öfver Skåne och Blekinge inrättades 1821.

Först år 1840 kunde ståndsmässiga lokaler invigas i den östra delen av den då nyligen färdiga byggnaden.Den västra halvan disponerades av Kungliga Wendes Artilleriregement. Senare av Milo-stab och Fo-stab.

I nästan 100 år verkade Hovrätten i Kristianstad, för att 1917 flytta till Malmö. Sedan Hovrätten flyttat från staden övertog Wendes officerskår lokalerna för sin officersmäss. I dag har även Wendes officerskår flyttat där i från.