Luttrups Färghandel Långebrogatan 29, på 1920-talet.  David Birke, som ägde affären, står

tillsammans med sina anställda utanför butiken. På 1950-talet hade affären tagits över av

Ebel Jönsson och flyttats till Långebrogatan 39B.