Christianstads Lasarett

 

Christianstads läns Lasarett instiftades 1776 som det tionde lasarettet i landet. Det bestod av två små rum som man hyrde hos krögaren Löfström, som även åtagit sig patienternas "spisning och uppassning" Den kombinerade krog och lasarettsrörelsen bedrevs i huset nr 11 vid Södra Storgatan (hörnet Västra Storgatan - Tivoligatan). Mer än två patienter vågade man sig inte på att ta emot i början, men efterhand kunde man utöka antalet vårdplatser till sex. 1783 flyttade man till Östra Bakgatan 240 och 1806 till idag Östra Boulevarden 48, Här fick man plats för 15 patienter och kunde inreda en särskild badavdelning, som även allmänheten mot avgift kunde utnyttja.

Här blev lasarettet bofast i drygt tjugofem år, under vilken tid antalet vårdplatser utökades till 43. Den 1 oktober 1833 öppnades lasarettet i Hospitalsgården (idag östra hörnfastigheten Östra Storgatan - Södra, Kaserngatan). Här kunde man ta emot 34 lasaretts- och 24 kurhuspatienter (veneriskt sjuka). Nästa steg i utvecklingen blev ett helt nybyggt lasarett, beläget utanför den gamla, fästningen på Östra ängar (idag Östermalm).

Lasarettet från 1864. I bakgrunden den ännu inte torrlagda Nosabysjön.

Uppe till höger skymtar Wendes laboratorie från 1862

Den 8 oktober 1864 stod det nya lasarettet färdigt att tas i bruk. Huvudbyggnaden var i tre våningar och rymde 133 vårdplatser. Fyra fristående flyglar flankerade den. En av dessa hyste ekonomilokaler, kurhusavdelning med 32 platser och ett par rum för sinnessjuka; en var tvättstuga och en isoleringsavdelning för smittsamt sjuka. I den södra och största flygeln fanns kontor samt bostäder för läkare och syssloman. Lasarettets personalstyrka bestod 1867 av en överläkare, en underläkare, syssloman sex sköterskor en vaktmästare och en dräng.

Nästan på dagen 109 år fanns lasarettet på Östra Ängar. Under årens lopp skedde ständigt utbyggnad av lasarettet. På grund av landstingets försummelse att reservera mark var lasarettet efter några decennier helt kringbyggt av det snabbt växande Östermalms hyreshus. Utbyggnaden på den alltför snävt tilltagna tomten ledde till en sådan trängsel och otrivsamhet, att situationen blev ohållbar.

 

Det nya Centralsjukhuset, som stod färdigt 1973

Den 14 oktober 1973 invigdes det nya, 14 våningar höga lasarettet "blocket" som centrum i "landstingsstaden" med bl.a. ekonomibyggnader, ambulanscentral, lasarettskontor, flera mindre kliniker m.m. m.m.

Det som 1776 började med två små rum och två patienter hade 1973 blivit 4850 rumsenheter och 662 vårdplatser, i "blocket" enbart. På senare år har antalet vårdplatser minskat betydligt.