Flygfoto 1958

No_2953

Husen längs med

Kanalgatan som stod

färdiga 1954

No_1198

 

Gårdsparti på Höjdvägen

med det underjordiska

garaget tv och fontänen

No_2154

 

Gårdsparti på Höjdvägen

med det underjordiska

garaget tv och fontänen

No_2755

 

Lyckans Höjd från

Snapphanevägen 1950-talet

No_642

 

Från Hönedalsvägen

med Konsumaffären

mellan höghusen

No_2959B