Lyckans Höjd

var det andra stora byggprojekt Kristianstadsbyggen genomförde. Området låg söder om kv. Valthornet och namnet fick de genom det lilla höjdparti som fanns. De första husen som stod färdiga 1954 var 6-våningshusen längs med Kanalgatan. Sedan bygger man de hus närmast det underjordiska garaget. 1956 stod det 100 meter långa 3-våningshuset vid Höjdvägen klart. Vidare bygger man längs med Snapphanevägen Hönedalsvägen och senare Östra Kaserngatan. Bygg-projektet avslutades 1958 med 8-våningshusen vid Hönedalsvägen.