Hus vid vägen

1920-talet

No_2988

Flygfoto

1940-talet

No_2577