Parkstaden

Flygfoto 1952

Fotograf Oscar Bladh

Plaskdammen

No_1212

Kv. Fagotten

No_3124

Kv. Musketören

och Plaskdammen

No_1430pb