Parkstaden byggdes under åren 1942-52 med början från Lasarettsboulevarden (tidigare Epidemivägen). Området bestod uteslutande av 3-vånings flerfamiljshus, med anlagda promenadstigar, lekplatser och plaskdamm.

 

Parkstadens plaskdamm på 1940-talet