Flygfoto 1920-talet

No_1009

Delförstoring av ovan

No_1009

Flygfoto 1930-talet

No_1296

Delförstoring av ovan

No_1296