Gatuparti 1913

No_2768

Gatuparti 1917

No_3374

Gatuparti

1930-talet

No_2827

 

Gatuparti  1935

No_2496

Handelsbod 1905

No_2660

Prästgården

1917

No_3370

Prästgården

1910-talet

No_2432

Församlingshemmet

Före 1905

No_2939

Gatuparti 1908

No_2968

Kyrkan

Före 1905

No_2442

Kyrkan

1910-talet

No_2991

Kyrkan interiör 1912

No_3028

 

Panorama 1908

No_2495

 

Folkskolan 1921

No_2829

 

Mellanskolan  1921

No_2494

 

Småskolan 1918

No_2433