Parkskolan

1940-talet

No_1199

Hammar Skola

1940-talet

No_2434

Nosaby Folkskola 1913

No_2156

Fjälkestad Skola

1910-talet

No_2795

Vä Folkskola

Före 1905

No_2773

Vä gamla Folkskola

1950-talet

No_711

Vä nya Folkskola

1950-talet

No_2790

Fjälkinge Folkskola

1920-talet

No_2504

Kiaby Folkskola

1910-talet

No_2673

Kiaby Skolor 1912

No_2655

Mellanskolan i

Skepparslöv 1921

No_2494

Småskolan i

Skepparslöv 1918

No_2433

Folkskolan i

Skepparslöv 1921

No_2829

Folkskolan i

Olseröd

1920-talet

No_3052

Folkskolan i

Venestad

1940-talet

No_2955