Västra Storgatan

No_1934

Västra Storgatan

No_2726

 

Västra Storgatan-Karlavägen

No_2014

 

Västra Storgatan 1903

No_1785

 

Karlavägen

No_9130KK

 

Karlavägen  1903

No_1766

 

Karlavägen

No_1638

 

Östra Boulevarden 1904

No_2895

 

Östra Boulevarden 1902

No_2735

 

Östra Boulevarden -

Södra  Boulevarden 1902

No_2712

 

Ågatan tv

Helgegatan th

1903

No_2878

 

Ågatan tv

Helgegatan th

1909

No_2090

Ågatan th

Helgegatan tv

1902

No_1783

Ågatan th

Helgegatan tv

 1903

No_1443

Ågatan th -

Helgegatan tv 1901

No_1475

Från Söder 1910-talet

Husen till vänster

är hörnet

Karlavägen-Milnergatan

No_2354