Flygfoto över

Sommarlustområdet

No_616

Flygfoto över Parkskolan

samt del av norra Egnahem

No_2589

 

Flygfoto över Kv. Valthornet

och Parkskolan

No_1294

 

Kinesiska muren 1954

No_1197

 

Parkskolan från 1944

på Prästallén

No_1199

 

HSB-husen på Almvägen

No_2984

 

Oxhagsvägen 1960-talet

No_635