På sommarlustområdet i Kv. Valthornet byggde AB Kristianstadsbyggen sitt första bostadsområde. Det var två stycken 3-våningshus längs med Almvägen och ett 4-våningshus längs med Kanalgatan. Huset var 200m långt och blev kallat "Kinesiska Muren". Kvarteret stod färdigt 1953.

Detta kvarter var 1939 en del av Kristianstadsutställningen och fungerade som parkeringsplats. Kristianstadsbyggens tredje stora (Lyckans Höjd var det andra) byggprojekt var fyra höghus i kv. Hästen, med åtta våningar väster om kv. Valthornet som stod inflyttningsklart 1959. Adressen blev Sommarlustvägen.

På Östra Fäladen, norr om Sommarlustvägen byggdes på den nerlagda sopptippen under åren 1959-64 nästa stora bostadsområde, längs med Oxhagsvägen, Utställningsvägen och Grönbetesvägen.

 

Flygfoto över Sommarlustområdet med Kv. Valthornet från 1953 i förgrunden och

8-vånings-husen från 1959 tv. Norr om dessa, det fjärde området

som ABK byggde mellan åren 1959-64