Forsen

1910-talet

No_2639

Stora Fallet

1910-talet

No_2516

Stora Fallet 1933

No_2824

Forsen 1910

No_2499

Forsen

1910-talet

No_2616

Turbinfallet 1908

No_2498

Forsen1902

No_3122

Helge

1940-talet

No_2996

Helge 1935

No_2823

Helge

1940-talet

No_2820