Utanverken med

Minörvägen i mitten

No_1171

Norra Vallvägen

från Kanalgatan

No_9218PP

Norra Vallvägen

från Kanalgatan med

Nr. 24, 26, 28, 30 och 32

No_9358NN

 

Norra Vallvägen 1932

från Kanalgatan med

Nr. 24, 26, 28, 30 och 32

No_2879

 

Norra Vallvägen

från höger

Nr. 26, 28, 30 och 32

No_1751

 

Norra Vallvägen

No_2188

 

Utanverkens södra del

Norra Vallvägen

28,30 och 32

No_2389