Emanuelsons Handelsträdgård och Utanverken

Innan man började bygga villaområdet, som kom att få namnet Utanverken, hade området under en lång tid kallats "Rosenbergska Trädgården". Men trädgård hade funnits här långt innan Rosenberg kom hit, liksom flera trädgårdsmästare. Det ursprungliga boningshuset byggdes troligtvis 1858, det var då Anders Söderholm, som var trädgårdsmästarlärling flyttade hit och bodde här fram till 1864, då trädgårdsmästare Anders Mårtensson flyttade hit med sin familj. Efter honom var det dags för näste trädgårdsmästare 1882, Nils Olsson. Näste bosättare var direktör Lars Peter Svensson som flyttade hit 1885 och bodde här fram till 1887, då trädgårdsmästaren August Christian Centervall flyttade hit. Han bodde här i tio år, varpå han, i sin tur sålde till trädgårdsmästare Jöns Emanuelson 1897. Det är tack vare honom, genom de vykort han lät framställa som man får en uppfattning av hur området såg ut vid sekelskiftet 1900. Emanuelson drev sin rörelse fram till 1906, då handelsträdgårdsmästare Gustaf Rosenberg, tillsammans med sin familj flyttade hit och tog över rörelsen. Efter det kallades området för "Rosenbergska Trädgården". Familjen drev handelsträdgård fram till 1921, då sonen flyttade. Även han var trädgårdsmästare. Föräldrarna hade redan flyttat året innan.  Området började exploateras och bebyggdes med villor 1922. Tomten med boningshuset köpte fru Borgström av staden, samma år. Huset som byggdes till och förlängdes mot söder 1928, finns fortfarande kvar.

 

Emanuelsons Handelsträdgårds

anläggningar på nuv. Utanverken.

(Delförstoring av ett vykort)

 

 

Boningshuset 1903

(Delförstoring av ett vykort)

 

 

Fastigheten, då den

benämndes Rosenbergska

trädgården

(Delförstoring av ett vykort)

 

 

Utanverken med

Minörvägen TH. Den

röda pilen visar huset

på 1940-talet

(Delförstoring av ett vykort)