I Kristianstad har det varit många olika begivenheter genom åren, med jubileum, kungabesök, mässor, Kristianstadsdagar och mycket annat. Men den 53 dagar långa Kristianstadsutställningen 1939 är nog den största händelsen av alla. Utställningen fick mycket stor uppmärksamhet och besöktes av över trehundrafemtio tusen (350 000) personer. Kristianstadsutställningen som arrangerades av Handelsföreningen och Hantverksföreningen,  hade förlagts till området kring Sommarlust. Parkering fanns omedelbart söder om entrén och det kostade 1 kr att parkera sin bil. Var man cyklande kom man undan med en 25 öring.

Den stora entrén som låg

vid nuvarande Prästallén med

utställningstornet i

bakgrunden. Som man

kan se, var utställningen

mycket välbesökt.

 

 Utställningen höll öppet alla dagar mellan kl. 10.00-23.00. Inträdet kostade 1 kr för vuxna och 50 öre för barn men på kvällen efter kl. 19.00  var det halva priset, men då var utställningshallarna stängda. Kronprinsen, som invigde utställningen bytte hatt med Nils Bergman. Bergman som var hattmakare hade överraskat kronprinsen med att överlämna en hatt som han själv tillverkat. Kronprinsen gladde sig åt Bergmans kupp och lämnade sin egen i utbyte. Den nya passade nämligen perfekt. Efter denna händelse var Bergman inte bara hattmakare, utan "Kunglig Hovhattmakare".

Landshövding Allan Rohde i talarstolen under öppningshögtidligheten. I bakgrunden sitter Kron-prinsen med sin gamla hatt, före Nils Bergmans lilla kupp.

Det fanns mer än 250 olika företag representerade, allt ifrån livsmedel, bilar, kläder, skor och lantbruksmaskiner. Många hantverkare fanns i arbetande verkstäder. Det fanns även separata utställningar av olika slag, kort sagt det fanns hur mycket som hälst att titta på. Vad Svenska Tobaksmonopolet gjorde i Turistpropagandaavdelningen avdelning, tillsammans med bl.a. Skånes Turisttrafik förening och Svenska Amerikalinjen kan man ju undra. Det fanns även uteserveringar, marknadsstånd och ett stort festpodium. Nöjesfältet låg vid nuvarande Korpvallen. Inträdet dit efter kl. 19 00 var 50 öre för vuxen och 25 öre för barn. Det 70 m höga Utställningstornet, som man lånat från Oslo-utställningen, var sevärt både nerifrån och uppifrån. Ville man åka upp i tornet, vilket många gjorde, (närmare bestämt 50 000 personer) kostade det 1 kr för vuxen och 50 öre för barn. Hissen tog 25 personer åt gången.

Utsikt mot söder från det 70m höga tornet. Vägen längst bort i bild är Östra Kaserngatan som åt vänster övergår till Höne-dalsvägen. Till höger syns Kanalgatan. På den öppna ytan framför utställningen, byggde man på 50-talet Lyckans Höjd och till höger Kv Valthornet med "Kinesiska muren".

Den stora danssalongen i Folkparken Sommarlust förvandlades till restaurang. Utställningskrogen rymde 1.200 personer och var i stort sett fullsatt varenda kväll. Kristianstadsutställningen blev en enorm framgång, den gick inte bara ihop, den gick med rejäl vinst.

Sommarlusts stora danssalong förvandlad till Restaurang.

Från Kristianstadsutställningen finns det bl.a. en numrerad vykortserie utgiven av Almqvist o Cöster. Jag har 11 st. 1-13. Saknar i så fall nummer 6 och 9. Samtidigt har jag 3 andra kort från samma förlag med samma "stuk", men utan nummer. Jag har dragit slutsatsen att, Förlaget gav ut en serie om 14, men missade att numrera 3 kort. De 3 onumrerade föreställer Vy från tornet, Gossorkestern samt värdshuset Stora Tunnan. Att dessa motiv inte skulle ingå i serien, har jag  svårt att tro.