Gatuparti

Före 1905

No_2421

Gatuparti

Före 1905

No_2422

 

Fågelperspektiv

Före 1905

No_2423

 

Rinnelunds Dansbana

1910-talet

No_2861

 

Svenssons Bilskrot

i Vä på 1970-talet

No_9313NN

 

Skäralidshemmet

1970-talet

No_3401