Motiv från Tvärkanalen

på 1860-talet

No_1678

 Vattenverket 

från 1873

No_2209

Vattenverket

från 1900

No_1628

Vattenverket i slutet

av 1800-talet

No_9211KK

Vattenverket

1910-talet

No_2708

Vattenverket från

norra kanalen 1920

No_1170

Vattenverket från

norra kanalen 1923

No_1494

Vattenverket från

norra kanalen 1940

No_1172