Kristianstads Vattenverk

 

Vattenverk och Vattenförsörjning

I mitten av 1800-talet hämtade varje fastighet sitt vatten från egna, grunda brunnar, men det fanns även möjlighet att hämta vatten på Stora Torg, där det fanns två pumpar som tog vatten direkt från tvärkanalen (nuvarande Nya Boulevarden). Kanalen som mer eller mindre kunde liknas med ett avloppsdike.

1857 utbryter den stora koleraepidemin pga. det dåliga dricksvattnet. Nästan tio procent eller mer än 500 av stadens ca 5.800 innevånare dör. Antagligen var det denna händelse som starkt bidrog till att vattenfrågan måste lösas.

1873 invigs det första vattentornet med tillhörande vattenverk, i bastionen Drottningen (den nuvarande vattenverkstomten), dricksvattnet tog man ur Norra kanalen så kvalitén var inte särskilt bra. För att förbättra vattenkvalitén, borrade man 1877, alltså bara fyra år senare två artesiska brunnar för dricksvattenhämtning. (En artesisk brunn rinner med självtryck upp över markytan). Även under 1800-talets slut borras ett flertal artesiska brunnar. Brunnarna fanns utefter Boulevardgatorna, vid Kyrkan, Östermalm och på Östra Kasern, (den enda brunnen som än i dag står kvar på sin ursprungliga plats).

1900 invigs ett nytt vattentorn och vattenverk. Tanken var att utnyttja det djupa grundvattenmagasinet, men i stället valde man att ta vattnet från Helgeå. Även här var vattenkvalitén tidvis mycket dålig och klagomålen blir många. Vattenverket byggs om och till flera gånger, men det blir inte mycket bättre.

Först 1939 borrar man den första brunnen med ett djup på 106 m och sedan 1941 fram till våra dagar, baseras vattenförsörjningen helt på grundvatten ur berggrunden.

1965 river man det gamla vattenverket och vattentornet från 1900. Det nya vattenverket med det svampformade vattentornet, som står strax intill, är redan färdigt att tas i bruk, vattentornet vi än i dag kan se.